Spentrup-sten 1
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140608-65

Fredningsnr.
191318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Spentrup-sten 1. Runesten af granit. Stenen er 54 cm høj, 54 cm bred og 14-40 cm tyk. Stenen er et fragment. Indskriften er placeret på fragmentets ene side. Den bevarede del af indskriftsiden er velbevaret. Sammen med indskriften er en skibsfremstilling med sejl. Oversat lyder teksten: ” ... disse runer ... længe leve”. Opbevares i Spentrup Kirkes våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Spentrup-sten 1. Runesten af granit. Stenen er 54 cm. høj, 54 cm. bred og 14-40 cm. tyk. Stenen er et fragment. Indskriften er placeret på fragmentets ene side. Den bevarede del af indskriftsiden er velbevaret. Sammen med indskriften er en skibsfremstilling med sejl. Den bevarede del af indskriften starter ved skibsfremstillingens stavn og læses skråt op mod venstre hjørne, derefter læses opad langs fragmentets højre kant. Oversat lyder teksten: ” ... disse runer ... længe leve”. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Fundår 1884. Brudstykket, der er tilhugget som kvader, blev fundet ved restaurering af Spentrup Kirke. Indskriftsiden med runer og skibsfremstilling vendte indad. Opbevares i Spentrup Kirkes våbenhus. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
” … disse runer … længe leve.” Dateres 970-1020. Højde 54 cm, bredde 54 cm. Omtalt 1884, tilhugget som kvader og placeret i skibets nordøstlige hjørne. I dag rejst i våbenhuset. Stenen prydes af en skibsfremstilling. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)