Vester Tørslev-sten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140610-73

Fredningsnr.
181299

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Vester Tørslev-sten. Alternativ titel Gætterup-stenen. Runesten af granit. Stenen er 154 cm høj, 80 cm bred og 45 cm tyk. Indskriften er placeret på stenens bredside. De to yderste tekstbånd afsluttes med en trekant og over det midterste tekstbånd er der placeret et kors. Indskriften lyder i oversættelse: ” Halle rejste denne sten, Lettes søn, efter Asulv(?), sin broder”. Opbevares i våbenhuset i Vester Tørslev Kirke.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Vester Tørslev-sten. Alternativ titel Gætterup-stenen. Runesten af granit. Stenen er 154 cm. høj, 80 cm. bred og 45 cm. tyk. Indskriften er placeret på stenens bredside. De to yderste tekstbånd afsluttes med en trekant og over det midterste tekstbånd er der placeret et kors. Indskriften lyder i oversættelse: ” Halle rejste denne sten, Lettes søn, efter Asulv(?), sin broder”. Tolkningen af navnene er omdiskuteret og i hvert fald 'ąslf' må suppleres for at give mening. Hvad de to andre navne angår, er der antagelig tale om feminint bøjede mandsnavne (Lerche Nielsen 1997a: 20-24 samt Peterson 2007: 129 og 158). Fundår 1870. Stenen blev fundet i Gettrup på en mark ved vejen mellem V. Tørslev og Gettrup, lidt nord for Glenstrup Sø. Opbevares i våbenhuset i Vester Tørslev Kirke. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Halle rejste denne sten, Lettes søn, efter Asulv(?), sin broder.” Dateres 970-1020. Højde 154 cm, bredde 80 cm. Omtalt 1870, henlagt i en vejgrøft. Siden da rejst i kirkens våbenhus. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2017.

Litteraturhenvisninger  (0)