Virring-sten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
141019-50

Fredningsnr.
201512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 900 - 960 e.Kr.)

Fredningstekst
Virring-sten. Runesten af granit. Stenen er 155 cm høj, 120 cm bred og 27 cm tyk. Indskriften er placeret på den ene bredside og på toppen. Stenen er afskallet, så der mangler store dele af indskriften midt på stenen. Teksten lyder i oversættelse: ” Germund(?) [N.N.s sø]n(?) gjorde disse minder efter Sasser. Star (Stær) rejste stenen efter den døde. Thor vie disse kumler”. Opbevares i våbenhuset i Virring Kirke.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Virring-sten. Runesten af granit. Stenen er 155 cm. høj, 120 cm. bred og 27 cm. tyk. Indskriften er placeret på den ene bredside og på toppen. Indskriften er meget slidt, da stenen har ligget som tærskelsten. Stenen er afskallet, så der mangler store dele af indskriften midt på stenen. Indskriften skal læses fra venstre mod højre begyndende i stenens nederste venstre side i parallelordning. En Thor vie-formel står for sig selv i tekstbåndet på toppen af stenen. Teksten lyder i oversættelse: ” Germund(?) [N.N.s sø]n(?) gjorde disse minder efter Sasser. Star (Stær) rejste stenen efter den døde. Thor vie disse kumler”. Stenen, hvis runer opdagedes ca. 1865, lå som tærskel foran våbenhuset ved Virring kirke. Opbevares i dag i våbenhuset i Virring Kirke. Datering: 900-960 / Yngre vikingetid.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Germund(?) (NNs sø)n(?) gjorde disse minder efter Sasser. Star (evt. Stær) rejste stenen efter den døde. Thor vie disse kumler.” Dateres 900-960. Højde 133 cm, bredde 120 cm. Omtalt 1865 som tærskelsten i kirken, og umiddelbart efterfølgende rejst i våbenhuset. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)