Ålum-stenen 1
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-133

Fredningsnr.
2012110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Ålum-sten 1. Runesten af granit. Stenen er 133 cm høj, 100 cm bred og 25 cm tyk. Stenen har været kløvet i tre dele, og overfladen er noget afskallet, så indskriften har visse steder taget skade. Et mindre stykke er gået tabt. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriften lyder oversat: ” Tole rejste denne sten efter sin søn Ingeld, en meget god *dreng. Dette mindesmærke vil...”. Opbevares i Ålum kirkes våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Ålum-sten 1. Runesten af granit. Stenen er 133 cm. høj, 100 cm. bred og 25 cm. tyk. Stenen har været kløvet i tre dele, og overfladen er noget afskallet, så indskriften har visse steder taget skade. Et mindre stykke er gået tabt. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriftens parallelle linjer læses bustrofisk begyndende nedefra i midten. Fra venstre er linjefølgen 21345. Indskriften lyder oversat: ” Tole rejste denne sten efter sin søn Ingeld, en meget god *dreng. Dette mindesmærke vil...”. Runesten genanvendt som bygningssten i kirke. Fundår 1843. Stenen sad indmuret i det sydøstlige hjørne af Ålum kirkes våbenhus, kløvet i tre stykker. Opbevares i Ålum kirkes våbenhus. Datering 970-1020 / Yngre vikingetid.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Dateres 900-1020. Højde 130 cm, bredde 100 cm. Omtalt 1843. Stenen er blevet kløvet og anvendt i våbenhuset. I dag er stenen udtaget og rejst i samme våbenhus ved siden af Ålum-stenen 2. Runerne er bemalet med rødt. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)