Ålum-stenen 2
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-134

Fredningsnr.
2012111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Ålum-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 69 cm høj, 48 cm bred og 20 cm tyk. Stenen er et meget lille fragment af en efter alt at dømme meget større sten. Indskriften er for ødelagt til at kunne tolkes. Opbevares i Ålum Kirkes våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Ålum-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 69 cm. høj, 48 cm. bred og 20 cm. tyk. Stenen er et meget lille fragment af en efter alt at dømme meget større sten. Der er usikkert, hvor læsningen begynder, og hvilken disposition af tekstlinjerne indskriften har fulgt. Indskriften er for ødelagt til at kunne tolkes. Siden 1843 havde man vidst, at der stod runer på en sten, som lå under soklen af det nordøstlige hjørne af skibet i Ålum Kirke. Brudstykket blev udtaget i 1879. Opbevares i Ålum Kirkes våbenhus. Datering 970-1020 / Yngre vikingetid.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Dateres vikingetid. Højde 70 cm, bredde 45 cm. Omtalt 1843. Stenen er blevet kløvet og anvendt i skibets nordøstlige hjørne. I dag er stenen udtaget og rejst ved siden af Ålum-stenen 1. Runerne er bemalet med rødt. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)