Ryslinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090109-41

Fredningsnr.
381619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten, ca. 32 x 32 x 104 cm. Øverst ses indhugget Frederik d. 7´s monogram og nedenunder teksten "Tøystrup". Monogram og tekst er opmalet med sort på hvid baggrund. Der er tale om en 6½-milesten. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Lys grårødlig granit. Mileantallet er udfuget og forsiden malet hvid. Har tidligere stået tæt på landevejen. Står nu som portsten ved indkørslen til Tøystrup Gods. Påskrift under krone: F7 6½ Mål: 5 27,5x27 32x32 99 8 Hvid fra 2,5-62 cm fra oven

Litteraturhenvisninger  (0)