Brudager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090101-56

Fredningsnr.
401719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten, ca. 30 x 29 x 76 cm. På fronten er indhugget teksten: ”F7 1”. Det kongelige monogram er opmalet i guld og tallet opmalet med rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Lys rødbrun granit. Trænger til afrensning. Påskrift under krone: F7 1 Mål: 4 25,5x26 30x29,5 72 3,5 34

Litteraturhenvisninger  (0)