Birkende
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080102-70

Fredningsnr.
361714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 20 x 63 x 63 cm. Højden på milestenen med fundament er 124 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt teksten ”2 ½”. Stenen angiver 2 ½ mil fra Nyborg på strækningen Nyborg-Odense.
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på sokkel. Rødbrun granit. I ganske pæn stand. Bør dog afrenses og opmales. Påskrift: CR VIII 2½ Mål: 7 87 31 48 2 og 6 63,5x63,5x17 6 45 og 8 1,5 Omgivelser: Pænt vedligeholdt

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)