Nørre Snede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-582

Fredningsnr.
2709161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)
Fredningstekst

Milesten med inskriptionen "4 3/4 M".
Undersøgelsehistorie

2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen pyramidestub. Granit. Er formentlig bragt hertil sammen med UJ454 fra landevejen rute 185 (Horsens-Nr, Snede). Skolegade 1, Nr. Snede, forhaven til Højderyggens egnsmuseum. I 2008 flyttet til Vester Palsgård Skovmuseum


Billeder

1