Tryggevælde voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050304-52

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1300 - 1660 e.Kr.)

Runesten, Vikingetid (dateret 900 - 950 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registrering via historisk dokumentation
Museerne.dk
Oplysninger fra Danmarks Borgcenter's borgdatabase: Ved Nationalmuseets korte udgravninger i 1909 og 1913/14 udgravedes i haven til Tryggevælde nord for den nuværende hovedbygning resterne af et middelalderhus. Ovenpå et fundament af kampesten fandtes op til 4 skifter af murene, de to nederste af limsten, derover to skifter af munkesten. Voldgraven er i dag ikke længere synlig. Ved berejsning i 2006 sås ingen bygningsspor (ifølge rapport 1913 ligger de i en dybde af ca. 100 cm). Den murede bygning med kælder ligger indenfor den gravede voldgrav og tæt op ad bankens nordside med fald mod åen. Muligvis her de oprindelige bygninger skal søges.

2018 Registrering via historisk dokumentation
Museum Sydøstdanmark
Oplysninger fra Nationalmuseets runedatabase: Fundomstændigheder: Stenen omtales første gang i 1597, hvor den stod i Tryggevælde borggård, flyttet hertil ca. 1550 af lensmanden Wobislaw Wobitzer, uvist hvorfra, men det siges, at den har stået på en nærliggende høj (Keyserhøyen/Kishøj eller en høj på Hårlev Kirkegård). Dansk oversættelse af runerne: Ragnhild, Ulfs søster, satte denne sten og gjorde denne høj og denne skib(s-sætning) efter Gunulf sin mand, en glammende mand, søn af Nærve. Få bliver nu født bedre end han. Han skal blive en *ræte som *ælti denne sten eller slæber den herfra. Stenen tilhører Nationalmuseet, inventarnr.: D 67/2005.

Litteraturhenvisninger  (0)