Dover Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-148

Fredningsnr.
160348

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl. 20/9 1900. Bestyrelsen for A/S Dover plantage Høj, 2 x 17 m. Flad i top og i midten indsænket ca. 0,5 m. Bevokset med fyr.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 17 M., flad i Top og i Midten indsænket ca. ½ M. Flagstang og Bænk. - Lynggroet, i Dover Plantage. F. M. (7) Tæt ø. for 148 er ved Plantehuller truffet 3-4 mandslange Rammer tæt under Overfladen, i Ø-V., af runde Koltringer. Ingen Oldsager.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x17 m, flad i Top og i Midten indsænket ca. 0,5 m. Bevokset med Fyr. FM 1900.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tilgroet hul i top, 1 m. dybt, 2 m. bredt. Sænkning ned over N-siden. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, krat. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i lysning, bevokset med lyng og blåbær!

Litteraturhenvisninger  (0)