Stenvej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180804-306

Fredningsnr.
2204168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hulvej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Hulveje. ”Stenvej syd for Gryde Å”. Vejsystem bestående af 2 NØ-SV og 2 ØNØ-VSV orienterede hulveje i vifte i nordøstvendt svag hedeskråning syd for Stenvad. Sporviften, der mod nord krydses af et beskyttet dige, breder sig her over 40 m og 60 m syd for diget over 70 m målt i NV-SØ. Den vestligste hulvej grænser syd for diget mod gravhøjens, fredningsnr. 2204:94, nordvestside. Den næst vestligste hulvej forløber syd for diget mellem denne høj og gravhøjen, fredningsnr. 2204:96. Den næst østligste hulvej grænser syd for diget mod gravhøjens, fredningsnr. 2204:96, sydøstside og længere mod syd også mod gravhøjens, fredningsnr. 2204:95, sydøstside. Hulvejene er op til 60 m lange, omtrent 1,10 m brede i bunden og ind til 0,6-0,8 m dybe. 70 m SV herfor forløber rester af en hulvej over 90 m mellem og langs den sydøstlige kant af de to fredede gravhøje nr. 2204: 90 og 2204:92. Fredningen afgrænses i NØ af diget i skellet mod matr.nr. 14i og 14n Skinbjerg By, Nr. Felding, og i øvrigt af hulvejenes øvre kanter.
Undersøgelsehistorie  (1)
2016 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Afventer data

Litteraturhenvisninger  (0)