Stenvad høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180804-307

Fredningsnr.
2204169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hulvej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2204:169 Hulveje. Tre parallelle hulveje i fladt terræn sydvest for Grydeå. Hulvejene, der er orienteret NØ-SV, er op til 15 m lange, indtil 0,6 m dybe og op til 1,5 m brede i bunden. Hulvejene ligger i nordøstlig forlængelse af de beskyttede hulveje på matr. nr. 9e, Skinbjerg By, Nr. Felding (reg.nr. 2204:168). De afgrænses i SV af diget i skellet mod denne matrikel, i NV af en linje ca. 5 m nordvest for skellet mellem matr. nr. 14i og 14n Skinbjerg By, Nr. Felding, i SØ af en linje ca. 15 m sydøst for samme skel og i øvrigt af hulvejenes øvre kanter.
Undersøgelsehistorie  (2)
2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2010 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Hulvejssystem.

Litteraturhenvisninger  (0)