Lyngvej 26
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-677

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Overpløjet gravhøj

Bygning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Treskibet langhus

Kogegrube, Oldtid (dateret 2800 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 2800 f.Kr. - 899 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
2016 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Budgetlægning for kampagne nr. 4

2016 Museal udgravning
Journal nr.: MVE 3244
Museum Vestsjælland
Budgetlægning for kampagne 3

2016 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Budgetlægning for kampagne 3

2016 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Budgetlægning for kampagne 5, en udskillelse fra kampagne 3 i den sydøstlige del af pågældende areal.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Indsendelse af delregnskab for kampagne 2

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Indsendelse af delregnskab på forundersøgelse, kampagne 1

2019 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Indsendelse af revideret budget på kampagne 3

2019 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Kampagne 3: Under forundersøgelse ved en grusgrav i Højby, Odsherred, er der blevet undersøgt et areal på 6,2ha, resulterende i indstilling af fire mindre arealer til videre undersøgelse. Kampagne 3 blev indstillet på baggrund af en lokaliseret overpløjet gravhøj sb. 030405-248 samt bebyggelsesspor. Undersøgelsen af kampagne 3 blev foretaget i sensommeren 2019 forud for råstofudvinding.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Kampagne 4: Revideret budget for kampagne 4, da budgettet er udløbet.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: MVE03244
Museum Vestsjælland
Ved forundersøgelsen blev der registreret to mindre konstruktioner, samt en mængde kogegruber af forskellig udformning og formegentlig også til forskellig anvendelse. En enkelt grube skilte sig ud ved at indeholde en del affald fra husholdning, her iblandt et lille men velbevaret lerkar, som foreløbigt dateres til yngre bronzealder.

Litteraturhenvisninger  (0)