Dejlhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-19

Fredningsnr.
110818

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 1108:18 Gravhøj, ”Dejrhøj”. 17 m i diameter, 2-2,5 m høj. Mod syd en 0,7 m dyb nedgravning, 4 x 7 m. Mod NØ en 0,5 m dyb nedgravning, 2 x 4 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig stor, meget ødelagt Høi, som endnu tildels har store Randstene.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dejlhøj. 2,40 M. høj; Diam. ca. 17 M. Stærkt forrodet og ødelagt. Den sydøstlige Halvdel er borttaget, idet der er gravet et Hul, hvis ene Rand naar omtrent til Foden; det gaar til Bunden og er 7,50 M. i N.V.-S.Ø., 9,50 M. N.Ø.-S.V. - Fra N.V. rundt til Ø. er ved Foden gravet en dyb Fure, 3,50 M. bred, hvori i N.V. ses en Randsten, ved Siden af hvilken en anden skimtes; i N. ses endnu en Randsten og spredt i Furen enkelte Koltringer. I S.V. en lignende Fure, 2,50 M. bred, 6,50 M. lang; ud fra den er et mindre Lag skrællet af, ca. 3 M. op ad Højen. Ved dens vestlige Ende staar en Randsten. Græsgroet i Ager.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dejlhøj" 2,5 x 17 m. Forrodet og ødelagt. S.Ø. Halvdel borte og Indgravninger overalt i Resten. Græs i Ager.

1968 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dejlhøj", 2,4 x 17 m, forrodet, ødelagt. SØ-halvdel borttaget af et hul, 7½ x 9½ m, helt til bunden. Fra NV rundt til Ø er der ved foden gravet en dyb fure, 3½ m bred, hvori ses et par randsten; i N ses endnu en randsten. I SV en lignende fure, 2½ m bred, 6½ m lang; her et mindre lag skrællet af 3 m op ad højen. Ved V-enden en randsten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Græsklædt høj på afpløjet stub i ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)