Klovenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-45

Fredningsnr.
110819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med rester af stenkammer. 2,9 x 23 m (N-S) x 17 m (Ø-V). Højfod i N stejlt afgravet. Knap en trediedel af højen mod NV bortgravet i fuld højde. Hullet delvis opfyldt med grene og affald. Yderligere indgravning i V, 3 m ind i højen over en bredde af 4 m (i omtrent N-S), med næsten lodret 1,2 m høj ubevokset brink mod højmidten (antagelig kartoffelkule eller lignende). Sænkning i top og ned ad siden mod NV ca 5 m i diameter fortsættende i 3 m bred sænkning ned ad højsiden mod SV. Højoverfladen noget ujævn. Græsklædt, med en del løvtræer og buske i lille bevoksning op til have. Et lavt jorddige ca 1 m uden for højfod i Ø afgrænser den anlagte egentlige have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klovenhøi, 70 Fod fra Nordøst til Sydvest, ca 44 Fod i den modsatte Retning; mulig Langhøi.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ca. 23 M. lang i N.-S., ca. 17 M. bred i Ø.-V. Stærkt ødelagt, nu omdannet til Udsigtshøj; paa Nordsiden gaar en Sneglegang, oven for hvilken Højen er gjort højere ved paaført Jord og Græstorv. Højden, der oprindelig maa have andraget ca. 3 M., kunde ikke maales paa Grund af Beplantning. Midt paa Vestsiden har ligget en Sten, efter Sigende 2 Alen lang og 1 1/2 Alen bred. I den ældre Beskr. kaldet Klovenhøj, paa Generalstabens kort Hesthøj. Beplantet i Plantage. Højen med Stenen ses i Forgrunden til venstre paa en farvelagt Tegning af Magnus Petersen, vedlagt den ældre Beskr.

1924 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hesthøj" stærkt deform, nu 17 m. bred og 23 m. lang. Halvdelen af et Jættestuekammer, mens den anden Halvdel og Gangen er borte. Hyld og Gran i Plantage (Bør udgraves).

1943 Museal udgravning
Journal nr.: 336/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med rester af en stor, rektangulær stenkiste umiddelbart syd og vest for højens midte. Ingen oldsager, ingen yderligere grave.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-5261
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj med rester af stenkammer. 2,9 m x 23 m (N-S) x 17 m (Ø-V). Højfod i N stejt afgravet. Knap en trediedel af højen mod NV bortgravet i fuld højde. Hullet delvis opfyldt med grene og affald. Yderligere indgravning i V, 3 m ind i højen over en bredde af 4 m (i omtrent N-S), med næsten lodret 1,2 m høj, ubevokset brink mod højmidten (antagelig kartoffelkule eller lign.). Sænkning i top og ned ad siden mod NV ca. 5 m i diameter fortsættende i 3 m bred sænkning ned ad højsiden mod SV. Højoverfladen noget ujævn. Græsklædt, med en del løvtræer og buske i lille bevoksning op til have. Et lavt jorddige ca. 1 m udenfor højfod i Ø afgrænser den anlagte egentlige have.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-5261
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)