Vingårdsgade, Jernbanegade, Budolfi Plads, Algade i Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-147

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1320 - 1550 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1100 - 1534 e.Kr.)

Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1320 - 1550 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Udateret (dateret 800 - 1660 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (14)
2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af budget for en arkæologisk udgravning i forbindelse med vand-, gas-, fjernvarme- og kloakarbejder i Vingårdsgade, Jernbanegade, Budolfi Plads (gaden) og Algade i Aalborg.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering: Ved undersøgelsen er der hidtil bl.a. påvist en 15 meter bred lervold og en voldgrav tilhørende Aalborgs bybefæstning fra omkring 1320. En voldgrav fra antagelig 1200-tallet er påtruffet inden for 1320-befæstningen. Ydermere er der udgravet flere træhuse, veje og en brønd mv., som i tid strækker sig fra 1200- til 1500-tallet.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af delregnskab nr. 2 for den arkæologiske undersøgelse. Den fortsatte undersøgelse har påvist dele af Aalborgs befæstning mod syd og sydvest, dateret til ca. 1320 samt bl.a. talrige huse og flere stalde fra 1300-1400-tallet. Endvidere er der udgravet en del af 1100-tals kirken Skt. Peders østlige kirkegårdsdige og enkelte begravelser fra kirkegården. Undersøgelsen fortsætter.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af det supplerende Budget 2 til sagsbehandling hos Slots- og Kulturstyrelsen, da forudsætningerne for det arkæologiske arbejde er væsentligt ændrede fra bygherres side.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af Delregnskab nr. 3 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering. Ved den fortsatte udgravning er der bl.a. undersøgt en række begravelser fra Skt. Peders kirkegård i Vingårdsgade, foreløbigt dateret til 11-1200-tallet. I samme gade er der udgravet et garvekar fra senmiddelalder, og i Jernbanegade er der bl.a. påvist stolpehuller til en bebyggelse formentlig fra 1000-tallet. I gaden Budolfi Plads er der undersøgt flere huse til beboelse og enkelte staldbygninger, foreløbigt dateret fra 1100-tallet til midten af 1400-tallet. Udgravningen fortsætter.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af Delregnskab nr. 4 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering. Udgravningen er afsluttet i Jernbanegade, Budolfi Plads gaden og stort set også i Vingårdsgade med undtagelse af nogle stikledninger vestligst i gaden. Udgravningen genoptages i august i sidstnævnte gade og i Algade.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af Delregnskab nr. 5 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering. I august 2017 har udgravningen fundet sted i Algade, hvor der er påvist talrige faser af gaden i form af velbevarede belægninger i træ og sten, ligesom der er fundet husvægge mv. fra bebyggelsen på nordsiden af gaden. Endelig er der påvist en ukendt mindre tværgade/gyde til Algade. Denne støder til Algade fra nord og er beliggende umiddelbart øst for Skt. Budolfi kirkes østlige afslutning.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af Delregnskab nr. 6 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af Delregnskab nr. 7 med tilhørende statusrapport til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af delregning nr. 9 med tilhørende statusrapport til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af Delregnskab nr. 8 med tilhørende statusrapport til Slots- og Kulturstyrelsen.

2019 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: 77 mønter fra den arkæologiske undersøgelse indsendt til Nationalmuseet til danefævurdering.

2020 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Anmodning til Slots- og Kulturstyrelsen om sidste udbetaling af tilskud til konservering og naturvidenskab i denne sag.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6713
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6713: Indsendelse af beretning for større forundersøgelse udført som overvågning.

Litteraturhenvisninger  (0)