Præstemarken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-76

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
25 treskibede huse. Af disse er de 20 C14 dateret til perioden mellem yngre bronzealder per. 6/førromersk jernalder og ældre germansk jernalder. De resterende fem konstruktioner dateres på baggrund af typologi bredt inden for pladsens overordnede dateringsramme til yngre bronze- eller jernalder.

Hus (evt. med stald), Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
2 toskibede huse. Det ene af de to huse er C14 dateret til yngre senneolitikum, og det andet dateres på baggrund af den typologiske lighed til samme periode.

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
100 gruber og 9 grubekomplekser. For hovedparten af grubernes vedkommende er det vanskeligt med sikkerhed at bestemme deres funktion. De fleste af de større gruber har dog formentlig været anvendt som materialetagningsgruber, som sekundært er blevet opfyldt med bopladsaffald. Hovedparten af gruberne (83 stk.) er udaterede mens de resterende 26 kan dateres på baggrund af keramikfund. Af disse kan de 17 ikke dateres nærmere end til oldtid, mens en enkelt (A1103) dateres til yngre bronzealder/førromersk jernalder; fem (A273, A568, A739 A1002, A1064) dateres til yngre førromersk jernalder/ældre romersk jernalder, mens tre (A546, A563, A690) dateres bredt til ældre jernalder.

Forrådshus, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
1 staklade/firstolpeanlæg, som dateres bredt til yngre bronze- eller jernalder. 1 kvadratisk stolpebygget bygning, som muligvis også skal tolkes som en form for staklade. Konstruktionen er C14 dateret til yngre bronzealder eller førromersk jernalder.

Hegn/gærde, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
1 stolpebygget hegnsforløb, som er udateret, men som formodentlig skal knyttes til jernalderbebyggelsen.

Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
82 Koge-/ildgruber. Disse anlæg kendes fra hele oldtiden, men forekommer ofte i stort antal på pladser fra yngre bronze- og ældre jernalder (Henriksen 1999:95). Kun en enkelt af Koge-/ildgruberne kan dateres nærmere end til oldtid (A970). På grund af sin relation til det lille treskibede hus K15, dateres den til jernalder. Selvom de øvrige gruber ikke med sikkerhed kan dateres nærmere end til oldtid, er det overvejende sandsynligt, at de for langt hovedpartens vedkommende er samtidige med bebyggelsen fra førromersk- til ældre germansk jernalder.

Undersøgelsehistorie  (2)
2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: KNV00444
Museum Sydøstdanmark
Ringsted-Femern, område 10, st. 74.200. Det overordnede administrative jounral nr. er KNV00276

2016 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00444-02
Museum Sydøstdanmark
Udgravning af jernalderbebyggelse forud for opgradering af Ringsted-Femern forbindelsen.

Litteraturhenvisninger  (0)