Lundby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-140

Fredningsnr.
121340

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1864 - 1964 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 1213:40 Mindesmærke Mindesten for faldne soldater ved slaget ved Lundby den 3. juli 1864. Mindestenen står på en 8 x 9 m stor jordhøjning. Mindestenen, der har form af et kors, er 2,86 m høj, 1,36 m bred og 0,18 m tyk. På korset er indhugget teksten: ”Minde om de faldne danske Soldater 3die Juli 1864. Paa denne Vang de danske Stred med Tapperhed og Mod de ofrede for Danmark det dyre Hjerteblod”. Korset er omgivet af fire granitpæle, der er forbundet med en jernkæde. I jordhøjningen foran mindestenen er nedlagt en 0,85 x 0,85 m stor sten¬plade med navnene på de faldne soldater.
Undersøgelsehistorie

2016 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Mindesten for faldne soldater ved slaget ved Lundby den 3. juli 1864. Mindestenen står på en 8x9 m stor jordhøjning. Mindestenen, der har form af et kors, er 2,86 m høj, 1,36 m bred og 0,18 m tyk. På korset er indhugget teksten: ”Minde om de faldne danske Soldater 3die Juli 1864. Paa denne Vang de danske Stred med Tapperhed og Mod de ofrede for Danmark det dyre Hjerteblod”. Korset er omgivet af fire granitpæle, der er forbundet med en jernkæde. I jordhøjningen foran mindestenen er nedlagt en 0,85x0,85 m stor stenplade med navnene på de faldne soldater.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen


Billeder

Informationstavle ved fortidsmindet
Stenplade i jordhøjning
Nærfoto af mindesten
Mindesyen
Mindesten set forfra
Mindesten på højning
Mindesten set mod syd
Mindesten set mod syd