Gunderup Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-141

Fredningsnr.
131371

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 - 1864 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 1313:71 Krigergrav fra slaget ved Lundby 1864. Gunderup Kirkegård. Krigergraven er beliggende på et 9,7 x 2,5 m stort areal. I midten af krigergraven er rejst en 3,15 m høj, 0,9 m bred og 0,9 m tyk stenobelisk. På fronten af stenen ses en laurbærkrans og et sværd, hvorunder der er indhugget teksten: ”For Danmarks Folk og Konge/Troe de Stred,/Og de har Krav paa Helligt/Eftermæle/De gik med Sang i Døden for/Vor Fred,/Gud Lønne dem og Glæde/Deres Sjæle!”. På bagsiden af stenen står ”Faldne i Træfningen ved Lundby d. 3die Juli 1864. Om I end Døde, skulle I dog Leve!”. På stenens to øvrige sider står navnene på de faldne.
Undersøgelsehistorie  (2)
2016 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Krigergrav fra slaget ved Lundby 1864. Krigergraven er beliggende på et 9,7x2,5 m stort areal. I midten af krigergraven er rejst en 3,15 m høj, 0,9 m bred og 0,9 m tyk stenobelisk. På fronten af stenen ses en laurbærkrans og et sværd, hvorunder der er indhugget teksten: ”For Danmarks Folk og Konge/Troe de Stred,/Og de har Krav paa Helligt/Eftermæle/De gik med Sang i Døden for/Vor Fred,/Gud Lønne dem og Glæde/Deres Sjæle!”. På bagsiden af stenen står ”Faldne i Træfningen ved Lundby d. 3die Juli 1864. Om i end Døde, skulle I dog Leve!”. På stenens to øvrige sider står navnene på de faldne.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)