Andrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-20

Fredningsnr.
1009208

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1943: Ødelagt jættestuekammer. 3 bæresten står, men resten borte eller skredet i det løse sand. Overfredningnævnskendelse 1/11 1972. 1987: Jættestuekammer. 2 bæresten i V, 1 i NV på plads. 3 sten i østsiden synlige. En randsten i øst. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning med stensat Rum, jfv. hosstaaende Kalke efter Notebogen. Rummet er nu 0,75 M. højt. Dæksten mangler. Bevoksning: 1986: Mos og Lyng

1933 Museal udgravning
Journal nr.: 898/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1935 undersøgtes et uregelmæssigt kantet jættestuekammer, stærkt ødelagt ved borttagning af sten, uden gang og overligger. Der fandtes ildskørnet flint, økse, dolk samt spredt i den tidligere gennemgravet jord flere jernalders lerkarskår.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Jættestuekammer. 3 Bæresten staar, men Resten borte eller skredet i det løse Sand.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. MB. V-side føget til. En sten faldet ned på Ø-lige højfod samt en randsten også i Ø. 2 bæresten i V-side og 1 i NV in situ, 1,2 m. høje, 0,8 m. brede. Gang i Ø, 2 sten i S-side af gang in situ. 3 sten i Ø-side af kammeret synlige, men noget indskredne. Skilt væltet. Bevoksning: 1986: Mos og Lyng

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3152
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuekammer. 2 bæresten i V, 1 i NV på plads. 3 sten i østsiden synlige. En randsten i øst. Lyng i hede.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3152
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)