Møgelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110706-72

Fredningsnr.
1009204

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1894, gdr. Bertel Jensen Diplom Afmærkn.: MS 1895, ved lærer Skjoldborg "Møgelhøj", 3,5 x 20 m. I østsiden af top en sænkning. Øst- siden noget afgravet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, velbevaret.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Møgelhøj (i Deklarationen tillige kaldet Grandstavneshøj). 3.50 M. høj, Diam 19.50 M. Af Østsiden er dog i ældre Tid taget en Del Jord. I Toppen ses østligt en flad Sænkning, c 4 M stor; Mod NØ ses ved Foden en Udløber, antagelig af udkastet Jord (heraf Fredningsbeskrivelsens 2 Maal). Græsgroet i Ager. Fredlyst (tingl. 18/8 1894). Fredningsstenen staar midt oppe mod Syd.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møgelhøj" 3,5 x 20 m. I Ø-Siden af Top en Sænkning. Ø-Siden noget afgravet. Græs i Ager. FM 1894 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i skel, der ligger tæt på Nordsøruten og flere andre gravhøje.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)