Bjergets Høie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110712-10

Fredningsnr.
110729

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 16 m. Fra S. Indgravning 5 m ind, så siden står stejlt. Ujævn overflade. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af Mellemstørrelse; ødelagt. [E. 32-35] Bjergets Høie. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.50 M. høj; Diam 16 M. Fra Syd er taget c 5 M; der staar stejl Brink; der er intet fundet derved. Udgravet med en 5 M bred Grav i Ø-V, aaben i Ø. Der ses Rester af to Stenkredse, tæt indenfor hinanden: I Vest ses af den indre Kreds 7 Sten hvoraf 3 hælde udad; de er store. I NV ses af den ydre 4 mindre, af den indre 1 stor; i NØ 1 indre, i N 1 indre i SØ 4 indre, heraf er 2 kløvede; andre ligger ude af Leje. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 16 m. Fra S Indgravning 5 m ind, saa Siden staar stejlt. Ujævn Overflade. Græs i Ager.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Cirkulært ompløjes høj i roemark. Pløjes helt til højfod. Stejle højsider med gl. afgravninger, - særligt er V-siden meget stejl. Græsklædt og med brojmbærris samt enkelte rønnebuske. Cirkulært topkrater ca. 3,5 x 5 m. og 1 -1,2 m. dybt med åbning gennem S og Ø højtop. ** Seværdighedsforklaring ** Smukl udsigt over feggesund / Limfjorden fra højen. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Står med ret stejle sider. Der er rævegrave i højen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en græsklædt rundhøj med enkelte hyldetræer. Ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)