Augustinernes kapel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020301-47

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kapel, Historisk Tid (dateret 1200 - 1540 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Kort beskrivelse I 1436 fik Augustinerordenen privilegium på at oprette et kapel i Dragør. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Lokaliseringen er ikke nærmere kendt. Det har ligget ved stranden. Nedlæggelsestid Antaget efter reformationen (1525-1600) Augustinerordenens Kapel må antages nedlagt kort efter reformationen. Trusselgrad Truet (byggeri og anlæg). Kilder Danmarks Kirker

Litteraturhenvisninger  (0)