Gråbrødrenes Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020301-49

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Klosteranlæg, Historisk Tid (dateret 1100 - 1540 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Fritekst: Kort beskrivelse Omtales i de skriftlige kilder som “kirke”. Den har tilhørt Københavns Gråbrødrekloster, der desuden havde et hus. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Kirken er ikke lokaliseret, men det vides, at den lå syd for Toldboden. I 2017 er der på adressen Strandlinjen 59 arkæologisk undersøgt kristne grav fra tiden 1350-1500-tallet bedømt ud fra de gravlagtes armstilling. Ca. 50 m mod nord i og ved Strandstræde viser det sig, at der tidligere er fundet kristne grave. Augustinerne og dominikanerne har haft kapel i Dragør, men det er kun for Gråbrødrene, at en kirke nævnes. Kirkerne havde begravelsesret, så det er sandsynligvis deres kirkegård, der er lokaliseret. Tilknyttet funktion Markedsplads. Omtales sammen med Augustinernes og Sortebrødrenes kapeller som beliggende på sildemarkedet i Dragør. Nedlæggelsestid Antaget efter reformationen (1525-1600). Kirken tilhørte Københavns Gråbrødrekloster og må antages nedlagt kort efter reformationen. Trusselgrad Truet (byggeri og anlæg). Kilder Danmarks Kirker Lokalmuseernes arkiver Pallesen, S. i Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev nr. 92, juli 2017

Litteraturhenvisninger  (0)