Kobbelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-73

Fredningsnr.
12135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Lundby, matr.nr. 5a (+ 5h ?) Tingl.: 7/9 1889. Maren Kirstine Christensen Købt 31/12 1959. Arealfredning Afmærkn.: MS. 1930, lærer S. Andersen Beskr. 1954: "Kobbelhøj", 4 x 25 m. Stort skred i vestsiden, mindre i østsiden, begge tilgroede. Fra sydøst en 3 m dyb og 7 m lang indgravning til stensat indgang til megalitkammer. Indgangen spærret af nedskreden jord. Græs og hindbærkrat i ager. Beskr. 1967: Høj hvis sydlige del rummer en jættestue. Højen er 4 x 25 m. Kamret 3,60 m langt, 1,90 m bredt, 1,50 m højt sat af 8 bæ- resten og 2 dæksten. Mod SØ udgår en ca. 6,75 m lang og 0,60 m bred gang sat af 6 bæresten i hver side og 4 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (11)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kobbelhöj"; stor Höj, 65´ i Diam N-S. 50´ Ø-V, Höjden 17½´; mod Vest ses 7 Randsten og i denne Side er der taget Fyld. Ved en stor Gravning mod SØ. er Indgangen til en Jættestue blottet. Gangen, der er 22´ 6" l., bestaar af 7 Par Sidesten, dækket af 4 Overliggere; de yderste Sten ere uden Dæksten; 11´ 8" fra Indgangen til Kamret ligger en lav Tærskelsten paa tværs af Gangen; Bredden er 2´, Höjden 3´ 4" inderst, 1´ 7" ved Begyndelsen. Kammeret er ovalt og bestaar af 3 Sten i den östlige Side (2 Syd 1 nord for Indgangen), 3 mod Vest og en for hver af Enderne; dækket af 2 Overliggere; den bredeste 6´ 6". Længden 11´ 4", Bredden 6´ 6". Højde 4´ 6". Om Fundet erholdtes ingen præcise Oplysninger. Fredet.

1889 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1213:5, Status: A

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 649/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 279/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kobbelhøj" 4 x 25 m. Stort skred i vestsiden, mindre i østsiden, begge tilgroet. Fra sydøst en 3 m dyb og 7 m lang indgravning til stensat indgang til megalitkammer. Indgangen spærret af nedskreden jord. Græs og hindbærkrat i ager. FM 7/9 1889 MS.

1959 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 70 & 73] Arealfredning ved deklaration tinglyst 31-12-1959.

1967 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ny beskrivelse af fredet høj: Høj hvis sydlige del rummer en jættestue. Højen er 4 x 25 m. Kamret 3,60 m langt, 1,90 m bredt, 1,50 m højt sat af 8 bæresten og 2 dæksten. Mod SØ udgår en ca. 6,75 lang og 0,60 m bred gang sat af 6 bæresten i hver side og 4 dæksten.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høji ager. Velbeliggende. Indgangparti mod Ø tilgroet. Der pløjes for tæt mod S og Ø.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)