Cirkelslaget, Øster Hornum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120515-281

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2018 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: ÅHM 7014
Nordjyllands Historiske Museum
Nordjyllands Historiske Museum bliver kontaktet af bygherre, der ønsker udtalelse om fortidsminder på 7,1 ha stort areal i Øster Hornum. På baggrund af nærhed til kendte fortidsminder, samt detektorfund på arealet og lige omkring, anbefaler Museet en forundersøgelse før byggemodning. Bygherre ønsker budget for både hele arealet samt et mindre delområde (etape 1 af udstykning) på 2,4 ha.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 7014
Nordjyllands Historiske Museum
Forundersøgels af ca. 2,4 ha stort område forud for parcelhusudstykning (etape I af en større udstykning). Der fremkom enkelte kogegruber, sandsynligvis fra yngre bronzealder. Området frigives.

2021 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: ÅHM 7014
Nordjyllands Historiske Museum
I forbindelse med planlagt byggemodning af etape II+III af udstykningen "Cirkelslaget" i udkanten af Ø.Hornum har bygherre anmodet Nordjyske Museer om en udtalelse baseret på en arkæologisk forundersøgelse af det ca. 4,2 ha store areal.

Litteraturhenvisninger  (0)