Møllegade
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190108-161

Fredningsnr.
340821

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1864 - 1920 e.Kr.)

Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1864 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesmærke. Grænsesten fra den dansk-tyske landegrænse 1864-1920. Tilhugget firesidet granitsten med pyramideformet top. Stenens synlige dimensioner: 0,75x0,28x0,25 m. På stenens sydside står med rødmalede bogstaver "Kr. Dm. No 117" (Kongeriget Danmark No 117) og på stenens nordside står med sortmalede bogstaver "Kr. Pr. No. 117" (Königreich Preussen No. 117). I hver side ca. 8 cm fra toppen ses et lille hul og på sydsiden ses et afslag på stenen. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (4)
2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Landegrænsesten fra den dansk-tyske grænse 1864-1920. Lysgrå tilhugget firesidet granitsten med pyramideformet top. Stenens synlige dimensioner: 0,75x0,28x0,25 meter. På stenens sydside står med rødmalede bogstaver "Kr. Dm. No 117" (kongeriget Danmark No 117) og på stenens nordside står med sortmalede bogstaver "Kr.Pr. No. 117" (Königreich Preussen No. 117). I hver side ca. 8 cm fra toppen ses et lille hul og på sydsiden ses et afslag på stenen. Historik: Grænsesten nr. 117 som nu står i anlægget i Lunderskov, har oprindelig stået mellem Frederikshøj og Fjællebro. Sten nr. 117 blev bragt til Lunderskov af Ostegrosserer Peter Michaelsen efter genforeningen. Michaelsen havde holdt et foredrag i en forening i egnen omkring den gamle grænse. Den pågældende forening havde indsamlet nogle grænsesten. Efter foredraget fik Michaelsen lov til at få en af stenene med til Lunderskov.

2018 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Afventer data

Litteraturhenvisninger  (0)