Kirkespields Agre, Ølsemagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020111-59

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Fragment af næbfibel

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)
To borgerkrigsmønter og en sølvmønt

Undersøgelsehistorie  (3)
2019 Museal detektorbrug
Journal nr.: KNV00999
Museum Sydøstdanmark
Afsøgning af matrikel 5aa Ølsemagle By, Ølsemagle forud for forundersøgelser. Ved afsøgningen blev der fundet en næbfibel og 3 middelaldermønter.

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: KNV00999-01
Museum Sydøstdanmark
Arkæologisk forundersøgelse af ca. 30 ha forud for udstykning og etablering af vej i foribndelse med udviklingen af bydelen Køge Nord.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00999-02
Museum Sydøstdanmark
Udgravning af 17 ha udgørende etape 1 af det samlede undersøgelsesområde på ca. 32 ha. Udgravningen vedrører primært omfattende og velbevaret bebyggelse fra jernalder og er foranlediget af bygudviklingen i køge Nord.

Litteraturhenvisninger  (0)