Pilegårdstrekanten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030315-92

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2020 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: MVE04048
Museum Vestsjælland
Indsendelse af budgetforslag til prøvegravning i større kommunalt byggemodnings område.

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE04048
Museum Vestsjælland
Ved forundersøgelsen blev der fundet tre delområder med 10-15 huse, samt flere løse stolpehuller og store og små gruber. Husene vurderes til at være fra jernalderen.

2020 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: MVE04048
Museum Vestsjælland
Indsendelse af budget til arkæologisk udgravning på baggrund af forundersøgelse før byggemodning

Litteraturhenvisninger  (0)