Trige centervej, Trige

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150607-80

Anlæg og datering

Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 69 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2021 Museal prøvegravning
Moesgård Museum
I forbindelse med en forundersøgelse i det sydlige Trige, blev der påtruffet to konstruktioner fra henholdsvis førromersk og ældre romersk jernalder samt et større antal gruber. Desuden fandtes en urnegrav umiddelbart øst for en allerede kendt overpløjet gravhøj. Sidstnævnte afventer yderligere undersøgelse

2021 Museal udgravning
Moesgård Museum
optagning og udgravning af urnegrav. Urne blev optaget i præparat og udgravet under kontrollerede forhold.