Kvanløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030305-64

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2021 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2021 Diverse sagsbehandling
Museum Vestsjælland
Afventer data

2021 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE4155
Museum Vestsjælland
Forud for nedrivning af ældre ejendom ønskes en forundersøgelse for at vurdere evt. arkæologi. Der kan ikke laves en vurdering under stående bygninger med en undersøgelse tæt ved viste gulvlag og fundamentsten, der har sammenfald med bygninger på O1 kortet.

Litteraturhenvisninger  (0)