Skt. Gertrudsstræde 3, Køge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020107-153

Anlæg og datering

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1400 - 1848 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2021 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Oprettet til registrering af overvågning af udgravning til nyt fundament.

2021 Museal udgravning
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af KNV01168-02 Budget og faglig argumentation til godkendelse.