Favrholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-240

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Koncentration af kogestensgruber i kanten af vådmarksområde.

Undersøgelsehistorie  (4)
2021 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: MNS50718
Museum Nordsjælland
Planlagt forundersøgelse af 8,4 ha. på matr.nr. 1lr samt del af 1lo, Hillerød forud for anvendelse af areal til jorddeponi.

2021 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: MNS50718
Museum Nordsjælland
Indsendelse af budget for arkæologisk forundersøgelse til behandling i SLKS.

2021 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: MNS50718
Museum Nordsjælland
Indsendelse af budget for udgravning af tre felter med bopladsspor, dyredeponeringer og kogestensgruber til behandling i SLKS.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: MNS50776
Museum Nordsjælland
Udgravning af koncentration af kogestensgruber i kanten af vådmarksområde.

Litteraturhenvisninger  (0)