Kærholt, Gug
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120113-159

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1700 - 1880 e.Kr.)

Gård, Nyere tid (dateret 1700 - 1880 e.Kr.)

Gårdsplads, Nyere tid (dateret 1700 - 1880 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2021 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 7509
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 7509: Forud for opførelse af nye boliger på grunden ønskes gennemført en større arkæologisk forundersøgelse af det ca. 10.060 kvm store areal. Sydøst for arealet har museet i 2019 undersøgt bebyggelse fra yngre bronzealder-ældre jernalder (120113-139; ÅHM 6911), og på Original kort fra 1795 ses arealet at være bebygget. Sandsynligheden for fortidsminder på grunden vurderes derfor som stor.

2021 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 7509
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 7509: I forbindelse med ønske om at opføre boliger på området blev det vurderet, at denne aktivitet vil medføre en ødelæggelse af de mulige fortidsminder på arealet. Ved forundersøgelsen kunne det konstateres, at der er spor efter en gård fra 1700-tallet og formentlig også en fase mellem den nu nedrevne gård og 1700-tals-gården. Desuden er der fundet 14 stolpehuller, som med rimelig sandsynlighed kan tilknyttes en gård, måske helt tilbage til 1600-tallet. Derfor indstilles dele af området til udgravning.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 7509
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 7509: I forbindelse med bygherres ønske om at opføre boliger på den 10.060 kvm store grund, indsendes et budget for udgravning af ca. 1.454 kvm landbebyggelse fra 1700-tallet og måske 1600-tallet, fordelt på 3 faser. Ved forundersøgelsen er der konstateret brolægninger, kridtgulv og syldsten fra formodet stuehus samt stolpehuller i undergrund fra bygninger.

Litteraturhenvisninger  (0)