Høgholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120610-81

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Kogegruber. Dateret på baggrund af keramikfund.

Undersøgelsehistorie  (1)
2021 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 7507
Nordjyllands Historiske Museum
Forud for udstykning af parcelhusgrunde forundersøgte museet et ca. 1,3 ha stort areal øst for Vestbjerg. På arealet blev registreret tre gruber, heraf to kogegruber, som grundet keramikfund kunne dateres til yngre bronzealder. Hertil blev der også registreret to sandsynligvis recente behobe med dyreknogler. Alle arkæologiske anlæg blev udgravet i forbindelse med forundersøgelsen.

Litteraturhenvisninger  (0)