Ullits
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120213-8

Fredningsnr.
160816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 25 m. Mange tilgroede huller i top og sider. Tæt bevokset med fyr i fyrreplantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lignende [som sb. 7], noget mindre Rundhøj. Forstyrret.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 25 m. Mange tilgroede Huller i Top og Sider. Tæt bevokset med Fyr i Fyrreplantage.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Høj beliggende i lysning i plantage. Helt tilgroet i træer og krat. Fremstår oplejet og "ramponeret".

Litteraturhenvisninger  (0)