Tokkekøb Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Allerød

Sted- og lokalitetsnr.
010403-130

Fredningsnr.
282987

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2021 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten. Milestenen er forneden ca. 0,33 x 0,27 m, foroven 0,26 x 0,25 m og 0,6 m høj. På forsiden ud mod vejen er en inskription med teksten: ”1 M”.
Undersøgelsehistorie  (2)
2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2021 Privat besigtigelse
Kulturstyrelsen
Milestenen er en 1-milesten af type S.G. i Draibys "Gamle danske milepæle". Den står i den nordlige vejside af Stumpedyssevej, ca. 65 m øst for udmundingen af skovvejen Lereltevej og 3,6 m fra kanten af kørebanen. Stenens mål: Højde: 60 cm. Tværmål forneden: 27 x 33 cm, foroven ca. 25 x 26 cm (stenen er forholdsvis groft tilhugget - oversiden er flad, men ujævn). Der står 1 M på stenen. Der er andre fordybninger på forsiden af stenen, som måske kan tydes som "Ib.", "I6.", "F6." eller Fb." og måske et "i" umiddelbart til højre for M'et, men det er usikkert, om det er egentlig tekst eller blot tilfældige mønstre i stenen.

Litteraturhenvisninger  (0)