Vognsild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120214-31

Fredningsnr.
160974

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m (nord-syd) x 19 m (øst-vest). Gennem højen i nord-syd og ført helt til bunds er en 5 m bred kløft. Sider- ne en del afgravet. Græsgroet i ager. (Ejeren ønsker højen bevaret).
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en høj på Vestrup Mark (måske = sb. 31) gjorde gårdmand Poul Andersen Krogh et fund fra yngre bronzealder, bestående af en ragekniv, en fragmenteret pincet, to spiralringe og en syl. Ragekniven er rigt ornamenteret med en skibsfigur, hvori der sidder to mænd med hornede hjelme og kultøkser i hånden, en menneskefigur med en slange samt yderligere to dyrefigurer. Fundet, som kan stamme fra en eller flere grave, indsendtes gennem skolelæreren i Vognsild.

1881 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det er usikkert, om genstandene er fundet i gravhøjen sb. 31. Men i sognebeskrivelsen er det den eneste høj, hvor ejeren opgives at være Poul Andersen.

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenalderhøj, 8' høj, ødelagt. Gennemgravet. Heri fandtes et stort nu ødelagt Gravkammer.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 15 (N-S) x 19 m (Ø-V). Gennem Højen i N-S og ført helt til Bunds er en 5 m bred Kløft. Siderne en Del afgravet. Græsgroet i Ager. (Ejeren ønsker Højen bevaret).

1970 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Fladagtig, græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)