Revsnæs Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120305-7

Fredningsnr.
13147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravmonument, bestående af en cirkelrund ring af større sten, ialt 43, anbragt på gammel havbund. Ringens diame- ter er ca. 8 m. Inden for ringen en stor dynge større sten og en lille samling mindre sten, samt en meget stor sten. Stenene har været dækket af et ca. 0,5 m tykt tørve- lag, der er bortgravet mellem og uden om stenene. I fred- ningen er indbefattet en smal bræmme af den oprindelige moseflade. Ialt udgør det fredede areal en cirkel med ra- dius 6,5 m. Monumentet er indhegnet (pigtråd på svelle- stolper), i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 728/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ringgrav. Brandgrave fra formentlig jernalder. Undersøgt af Ålb. mus.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 453/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Tinglysning
Journal nr.: 1254/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1254/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravmonument, bestående af en cirkelrund ring af større sten, ialt 43, anlagt på gammel havbund. Ringens diameter ca. 8 m. Inden for ringen en stor dynge større sten og en lille samling mindre sten, samt en meget stor sten. Stenene har været dækket af et ca. 0,5 m tykt tørvelag, der er bortgravet mellem og uden om stenene. I fredningen er indbefattet en smal bræmme af den oprindelige moseflade. Ialt udgør det fredede areal en cirkel med radius 6,5 m. Monumentet er indhegnet (pigtråd på svellestolper), i ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)