Toftager Gård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131214-49

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bygning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 700 e.Kr.)
Spredte huse fra ældre jernalder og formentlig bronzealder.

Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Kogegrubefelt

Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2022 Museal forundersøgelse
Journal nr.: 01280
Museum Østjylland
Ved forundersøgelsen blev der påtruffet spor af mindst seks langhuse, hvoraf de fem skønnes at stamme fra ældre jernalder, mens det sidste formodes at stamme fra Bronzealder. Derudover fandtes et kogegrubefelt, en urnegrav og en del gruber og flere grubekomplekser.

2023 Museal udgravning
Journal nr.: 01280
Museum Østjylland
Randers kommune har bedt om et budget på udgravning af de udpegede anlægsspor fra forundersøgelsen

Litteraturhenvisninger  (0)