Vanddalsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130813-144

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
to jordfæstegrave, formodentligt begge stensattegrave fra ældre romersk jernalder

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
3 brandpletter med hvidbrændet knogler, lå rundt om jordfæstegrav.

Undersøgelsehistorie  (2)
2023 Museal prøvegravning
Journal nr.: VSM 10882
Viborg Museum
Ved en supplerende prøvegravning af et ca. 1300 m2 blev er fundet væsentlige fortidsminder i form af to jordfæstegrave og 3 brandpletter. Ud fra lerkarskår dateres gravene til ældre jernalder. Fortidsminderen friholdes for anlægsarbejde, og er ikke udgravet.

2023 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 10882
Viborg Museum
Diverse sagsbehandling i forbindelse med byggeri af ny stald

Litteraturhenvisninger  (0)