Gårdsens Vold
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120311-48

Fredningsnr.
151472

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Gårdsens vold Voldstedet består af en nærmest oval banke, der i nordvest- sydøst måler ca. 80 m., og i nordøst-sydvest ca. 60, og hvis uregelmæssigt kuplede top hæver sig indtil ca. 4 m over den omgivende mose. Mod sydvest står banken med en ret stejl ca. 2 m høj fod og med spor af en lav ca. 0,5 m høj randvold. Banken er bevokset med enkelte meget gamle og store bøge. Fredningsgrænsen forløber langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Genplantning må kun finde sted efter samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gaardsvold", et Voldsted, bestaaende af en omtrent firkantet Banke, 150' i Diam. 8-10' h., der er affladet foroven, hvor der findes enkelte Mursten af de nedrevne Bygninger; Banken er beliggende i et Engdrag, der endnu i Mands Minde har staaet under Vand; Spor af Volde findes ikke. Voldstedet er nu tæt bevoxet med Træer og Buskads.

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Banken er bevokset af med lysåben bøgeskov- Ellers græsklædt. Flere meget gamle, udgåede bøgetræer ses på banken. Ingen umiddelbart synlige bygningsrester. Svært tilgængelig pga de supede omgivelser.

Litteraturhenvisninger  (0)