Lemvigvej 63A, Nørre Tranders
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120108-125

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kogegrube, Oldtid (dateret 9000 f.Kr. - 899 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2023 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 8130
Nordjyske Museer
ÅHM 8130: Ved forundersøgelsen blev der gravet fire søgegrøfter. I den nordlige ende af Søgegrøft 2 blev der fundet og opmålt/registeret to arkæologiske anlæg, A1 og A2. A1 var en trækulsholdig kogegrube med mange nævestore, ildsprængte sten. Der blev hjemtaget en prøve, X1, af bundlaget til en mulig 14C-datering. Anlægget A2, der lå umiddelbart øst for A1, var et diffust afgrænset fyldskifte, der enten var en fundtom grube med ukendt funktion eller evt. rodsporet efter et relativt stort, forhistorisk træ. Arealet blev frigivet til byggeri efter forundersøgelsen. Indsendelse af beretning og et samlet regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen.

2023 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 8130
Nordjyske Museer
ÅHM 8130: Forud for opførelse af ny bebyggelse ønsker bygherre gennemført en større arkæologisk forundersøgelse. Museet forventer fund fra primært vikingetid og middelalder på det ca. 5.645 kvm store areal.

Litteraturhenvisninger  (0)