Døstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
120403-18

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj, c. 8' h.; mod Ø. er c 1/3 bortplöjet og mod SV. er et Stykke af Randen bortgravet; ikke udgravet.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj 1,5 m. høj, 7 m. bred 12 m. lang. Afgravet saa al opr. Overflade og Midten af Højen er borte. Græs i Ager.

1971 Museal udgravning
Journal nr.: 543/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1971 af C.L. Vebæk.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Ille lokaliseret, antageligt bortgravet høj nær grusgrav.

Litteraturhenvisninger  (0)