Vedum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
120409-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kultanlæg, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst for Byen paa et sidt Sted, der tidligere har været Eng fandtes en Del Skeletter; Antallet kunde ikke nöjagtig angives - og ved dem 12 sorte Lerkar, som indsendtes til Museet (C 2185-99). Skeletterne vare ikke dækkede af nogen Höj, heller ikke fandtes Spor til en Omsætning med Sten.

Litteraturhenvisninger  (0)