Freilev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120504-6

Fredningsnr.
121228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 12 m. Med lyng og graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Hedehöj med uregelmæssig Overflade; ikke udgravet. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.75 x 12 m. Lyng og graner, i plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Granstød, lavt krat. Vanskelig erkendelig, tidligere (før 1940) overpløjet i ager. Påvisningen i 1964 med dommer Juel sket i forbindelse med gravning i højen, hvorved en del sten blev fjernet ved ejeren samt søn. Dommeren påbød hullet fyldt op. Sandtagning ca. 20 m. VNV for højen og ca. 60 m. SV. Sandet formodentlig til "bygning" af tilkørselsveje. I rydning/vindfælde ? Genbesigtiget 10.9.1981. Talt med ejeren, ansøgning om grusgravning. Foto: 02/16 fra Ø, 02/17-18 fra SØ. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Ikke lokaliseret høj i tæt granplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)