Suldrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120509-78

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj; i Midten en Gravning med Udkastning til begge Sider.

1953 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1411:118, Status: B

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Affladet top, diam. 9 m, hvorpå er opført en sekskantet træbygninng med støbt fundament og muret sokkel (klubhus). Ved indgangen, nordvestligt på topfladen, en flagstang. Siden mod sydsydvest bortgravet, her opført en kampestensmur med jernrækværk langs den øvre rand. Mod vestnordvest fører en Kampestenstrappe i 15 trin op til topfladen. Stor sten rejst på nordvestsiden. Græsklædt, foden beplantet med træer og en bøgehæk, på sportsplads.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 396/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vedr. præcisering af fredningsforholdet. Brev af 21/12-54.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1099/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet, udgravet af NM.

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4132
Aalborg Historiske Museum
Efter besigtigelse og samråd med RAS beklager ÅHM overfor Støvring Kommune, at højen er blevet ødelagt. Anmoder samtidig om i fremtiden at modtage lokalplaner, så lignende fejl kan undgåes.

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4132
Aalborg Historiske Museum
I forbindelse med arkivalsk kontrol konstateredes, at der i lokalplanområdet findes et, muligvis fire registrerede fortidsminder - alle overpløjede høje.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)