Sekshøj skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120509-125

Fredningsnr.
1411144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,6 x 16 (nordvest-sydøst) x 26 m (nordøst-sydvest). I sydøstlige højskråning ud mod vejen ses lidt nordøst for mid- ten siden af en ca. 1 m lang stenblok (muligvis side i kiste). Højen velbevaret, bortset fra at en del af sydøstsiden er bort- gravet ved anlæg af offentlig vej. Bevokset med græs, skovfyr og lidt løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (3)
1957 Museal berejsning
Journal nr.: 1087/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 x 16 (nv-sø) x 26 m (nø-sv). I sydøstlige højskråning ud mod vejen ses lidt nordøst for midten siden af en ca. 1 m lang stenblok (muligvis side i kiste). Højen velbevaret, bortset fra at en del af sydøstsiden er bortgravet ved anlæg af offentlig vej. Bevokset med græs, skovfyr og lidt løvtræer.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Fundet som beskrevet. Helt tilgroet i fyrretræer. Virker overset. Bør plejes og mærkes.

Litteraturhenvisninger  (0)