Sønderholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-37

Fredningsnr.
121222

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 7/9 1889. Købt. Høj, 1,5 x 11 m. Lyngklædt i hede og plantage. Mod sydøst en sænkning ca. 2 x 3 m. Øst- og nordfod noget afskåret.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 11 m. Lyng i hede og plantage. Mod sydøst en sænkning ca. 2 x 3 m. Øst- og nordøstfod noget afskåret. Rest. af Lotz.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,5 x 12,0 x 12,0 m. Uregelmæssig i formen efter ældre afgravninger. Restaureret 1949/50. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille. græsklædt høj i kanten af egebeplantning.


Billeder

Foto, detalje